Garantiordning

Glarmester Diderichsen er medlem af Glarmesterlauget og kan derfor tilbyde udført arbejde med garanti. Dette er en brancheorganisation, der siker såvel glarmesteren som kunderne nogle fordele og en garanti.

 

Glarmesterlaugets Garantiordninglaugetslogogaranti
Garantiordningen gælder for alle kundegrupper og omfatter alt glarmesterarbejde udført af Glarmesterlaugets medlemmer, uanset om det drejer sig om arbejde udført i bygninger, biler eller skibe. Garantiordningen gælder i 5 år fra arbejdets aflevering. Al henvendelse vedrørende reklamationer skal ske skriftligt til Glarmesterlaugets sekretariatet.

Besøg Glarmesterlauget